För nionde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från oheliga allianser till klimathotets semester. Deltar gör framstående forskare, politiker och beslutsfattare

För nionde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från oheliga allianser till klimathotets semester. Deltar gör framstående forskare, politiker och beslutsfattare.

SAMspråk för samman politiker och andra beslutsfattare med forskare och deras resultat. Hur stämmer deras politiska ståndpunkt med forskningsresultaten? Kan politiker ta vilka beslut som helst utan att ta ställning till fakta? Under en dag träffas forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, politiker och andra beslutsfattare för att diskutera aktuella forskningsrön och resultat.

Frågorna:

  • Den oönskade tredje uppgiften, kommer forskningsresultat samhället till godo?
  • Nästan var fjärde svensk är 65 plus, tas deras kompetens tillvara?
  • Har vi minskat algblomningen i Östersjön?
  • Har klimathotet tagit semester?
  • Politikens osynliga makthavare – ett hot mot demokratin?
  • Oheliga allianser – bäst på att nå Millenniemålen?

Politikerna är bland andra: Sara Karlsson (S), Emma Henriksson (KD), Jesper Skalberg Karlsson (M), Rickard Nordin (C), Isabel Enström (MP), Per Nilsson (M), Thomas Hammarberg (S), Sofia Arkelsten (M) med flera.

Forskarna är bland andra: Sverker Sörlin, professor of Environmental History, KTH, Laura Hartman, chef för analys och prognos på Försäkringskassan, Ingmar Skoog, professor, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten, Mikael Klintman, professor i sociologi, Lunds universitet, Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Christina Garsten, professor i socialantropologi, Score, Stockholms universitet, Christer Jönsson, professor emeritus i statsvetenskap, Lunds universitet, Joakim Palme, professor i statsvetenskap ordförande för Delmi, Uppsala universitet.

SAMspråk är en serie seminarier under Almedalsveckan som arrangeras av Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Patrik Hadenius och Helena Bornholm ledsagar forskare, politiker och publiken genom samtal om aktuella ämnen där forskningen kan göra skillnad vid långsiktiga politiska beslut.

Tid: 29/6, klockan 10.00-16.45

Plats: lokalen Ala, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435