Försvarsmakten har idag sagt upp två för verksamheten centrala avtal. Samtliga fackförbund i myndigheten beklagar Försvarsmaktens vägval och menar att det riskerar myndighetens förmåga att behålla och attrahera personal.

– Det är upprörande att Försvarsmakten säger upp avtal istället för att förhandla om önskade förändringar. Nu kommer de anställda att få ökade levnadsomkostnader när de åker på tjänsteresor och övningar, eller beordras till tjänst på ett annat förband än hemma. Det är svårt att se vad myndigheten tror att man har att vinna på detta, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

De två avtal som sagts upp styr ersättningar vid övningar, tjänsteresa, pendling och längre arbete på annan ort än hemförbandet. Uppsägningen kommer att minska de anställdas ersättningar från och med första januari 2017.

Det har visserligen pågått förhandlingar där arbetstagarorganisationerna lämnat ett flertal olika genomarbetade förslag på hur avtalen kan förändras. Förändringar som anpassar personalens tillgänglighet ger minskad administration och underlättad planering. Våra förbund har dock frustrerats av att myndigheten inte kommit med några realistiska motbud. Vid flera tillfällen har förhandlingsträffar fått ställas in på grund av att myndigheten inte haft förmåga att förbereda sig.

– Vi har varit förhandlingsvilliga, lyhörda och konstruktiva, även om vi inte varit villiga att köpa direkta skambud från myndigheten, säger Håkan Sparr, ordförande i Försvarsförbundet.

Ett ständigt problem under förhandlingarna är att Försvarsmaktens förhandlare sagt sig inte ha mandat att i praktiken förhandla om någonting alls, vilket omöjliggjort reella framsteg.

– Det är väldigt svårt att se hur detta beslut leder till att Försvarsmakten blir en mer attraktiv arbetsgivare. Det finns ju också en risk för att detta leder till att det blir svårare att rekrytera kompetent personal till Försvarsmakten, säger Susanne Abele, ordförande i Saco-S Försvarsmakten.

– Vi är civila och militärer som vill försvarets bästa. Vi vill gärna hjälpa Försvarsmakten att komma upp ur den grop man grävt åt sig själv. Det är just på grund av att vi vill verksamhetens bästa som vi inte kan acceptera att myndigheten urholkar villkoren än mer för personalen. Det kommer att än mer försvåra förmågan att behålla personal, säger Hans Monthan, ordförande i Seko-Försvar.

Försvarsmakten talar om att man vill ha ökad tillgänglighet på sin personal och billigare verksamhet. Samtliga försvarsfack menar att det är orealistiskt att förvänta sig att en redan hårt arbetande personal ska arbeta fler timmar – samt vara mer borta från hemorten – och få mindre betalt.

 >För ytterligare information och intervjuer, kontakta någon av arbetstagarorganisationerna: >

lars.fresker@officersforbundet.se, ordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

hakan.sparr@forsvarsforbundet.se, ordförande, Försvarsförbundet, 070-311 57 44

susanne.abele@mil.se, ordförande, Saco-S Försvarsmakten, 076-876 62 05

hans.monthan@telia.com, ordförande Seko-Försvar, 070-215 13 44 Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81