Mini-Maria är en mottagning som motverkar alkohol-, drog- och spelmissbruk bland ungdomar upp till 21 år och drivs integrerat av kommun och region. På södra nämndens novembermöte godkände nämnden, för sin del, samverkansavtalet om Mini-Maria med Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås stad.

I vårdöverenskommelsen för 2021 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionhälsans styrelse anges att en Mini-Maria-verksamhet ska startas 2021. Huvudmottagningen ligger i Borås och målsättningen är att personalen vid behov ska åka till alla de kommuner som väljer att teckna avtal.

Att förebygga missbruk hos ungdomar är en mycket viktig del i södra nämndens arbete. Missbruk av olika slag får många allvarliga konsekvenser, och ofta över lång tid, så varje ung individ som kan hjälpas är en stor vinst, säger södra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Cecilia Andersson.

År 2021 är en uppstartsfas, vilket innebär att verksamheten byggs upp över tid.

Kontakt:
Nämndordförande Cecilia Andersson, cecilia.y.andersson@vgregion.se
Sara Fridell, projektledare – Mini-Maria Södra Älvsborg. Tel. 033-35 36 73 sara.fridell@boras.se


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se