Fotograf/Källa: Kalmar kommun

För att öka tryggheten och trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister så har hastighetsgränsen nu sänkts från 40 till 30 km/h på den östra delen av Värsnäsvägen.

Den sänkta hastigheten gäller från Kalmar Golfklubb förbi Värsnäsgården och ända ut till badplatsen. Vid golfklubben blir Värsnäsvägen smalare och med fler skymda kurvor. Dessutom ansluts där cykelstråket inifrån stan via Björkenäs.

- Detta är det första steget av flera. Nästa steg är att efter semesterperioden införa hastighetsdämpande chikaner på den västra delen av Värsnäsvägen mellan Snurrom och golfklubben så att vägen ännu bättre än idag ska inbjuda till att hålla max 40 km/h, säger Thomas Eidrup, cykelstrateg Kalmar kommun.

Steg tre är att senast under 2021 utreda hur en framtida, mer utvecklad gång- och cykelförbindelse mellan Snurrom och Värsnäs bör se ut. Samtliga steg beslutades av samhällsbyggnadsnämnden i april i år.

 

För mer information kontakta:

Thomas Eidrup, cykelstrateg, samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 04 66, thomas.eidrup@kalmar.se


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41