Sara Grape Junkka blir ny socialchef i Timrå kommun Fotograf/Källa: Marie Zetterlund

Det är nu klart att Sara Grape Junkka blir ny chef för socialförvaltningen i Timrå kommun. Bakom beslutet står en enig nämnd, fackliga representanter och rekryteringsgrupp. Beslutet grundar sig i Saras erfarenheter, ledarskap och förmåga att driva och utveckla förvaltningens verksamheter med implementering av ny styrmodell.

- Fokus ligger på våra brukare/klienter, de som behöver stöd i sin vardag, och på vår personal som utför arbetet. Sara Grape Junkka är en uppskattad och kunnig chef som kan leda det pågående förändringsarbetet. Jag och nämnden, tycker att det är glädjande att hon har tagit sig an uppdraget och har vi fullt förtroende för henne, säger ordförande socialnämnd Maritza Villanueva Contreras

I augusti 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att utveckla ledningen och styrningen på socialförvaltningen. Ett utvecklingsarbete har satts igång för att genomföra en ny styrmodell och förbättra arbetet inom fyra stora insatsområden.

Tjänsten som förvaltningschef har lysts ut inför fas 2 i förändringsarbetet, och det är flera bra sökanden med kompetens för uppdraget som har sökt.

Sara har tidigare haft olika funktioner inom individ- och familjeomsorgen inom Sundsvalls kommun och har under de senaste åren varit biträdande och tillförordnad förvaltningschef på socialförvaltningen i Timrå.

- Socialnämnden och förvaltningen har verkligen utvecklats i helt rätt riktning under det gångna året. En enig rekryteringsgrupp samt representanter från fack och nämndens presidium anser att Sara är helt rätt person för uppdraget. Med helhetssyn och en unik förmåga att leda med lugn, engagemang och dialogen som verktyg kommer hon att lyckas, säger kommunchef Andreaz Strömgren.

- Jag är glad över förtroendet att få fortsätta leda socialförvaltningen och driva vårt gemensamma utvecklingsarbete, säger Sara Grape Junkka

Sara tillträder tjänsten som förvaltningschef direkt.

Mer information:

Socialnämndens ordförande Maritza Villanueva Contreras, tfn 072-236 82 58

Kommunchef Andreaz Strömgren, tfn 073-043 49 99

Chef socialförvaltningen Sara Grape Junkka, tfn 060-16 32 52


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt