Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

En kvinna med multisjuklighet läggs in för försämrat allmän- och vakenhetstillstånd på grund av lunginflammation och får antibiotikabehandling. Patienten faller i samband med vårdtillfället och hittas liggande framför sin rullstol på golvet med kraftiga blödningar i ansiktet.

I samband med fallet erhåller patienten skador i ansiktet som behöver akut omhändertagande och trots dessa insatser avlider patienten.

Utredningen har till syfte att utreda om organisationen vid omhändertagandet har varit adekvat samt om sedvanliga rutiner och bedömningar genomförts i samband med mobilisering av patienten.

Varför anmälan enligt Lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Mariaförordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning. 

 

För vidare information, kontakta:

Sara Degerman-Carlsson, chefläkare. Nås via pressjouren 033- 6162444.

Katherina Hansson, strateg patientsäkerhet. Nås via pressjouren 033- 6162444.


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Kontakt


Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 2444