Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Patienten inkom på morgonen till akutmottagningen med inklämt navelbråck. I väntan på operation har patienten ”permission” från akutmottagningen och äter då mat. Patientens operationstid planeras med fördröjning och i samband med operationen kräks patienten och får ner maginnehåll i lungorna. Efter operationen blir patienten dålig, där inre organ inte fungerar.

Patienten får aktiv medicinsk behandling och läkemedelsbehandling men patientens båda fötter och fingrar får vävnadsdöd, där man tvingas till amputation. 

Utredningen syftar till att säkra att sedvanliga rutiner följts i samband med operation och hur informationsgivningen varit i samband med permission samt kirurgiskt ingrepp.


Varför anmälan enligt Lex Maria?
Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Mariaförordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning. 

 

För ytterligare information, kontakta:

Sara Degerman Carlsson, chefläkare. Nås via pressjouren 033- 6162444.

Katherina Hansson, strateg patientsäkerhet. Nås via pressjouren 033- 6162444.


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Kontakt


Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 2444