Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Det ena ärendet gäller en patient som behandlades inom öppenvården i samband med självmordsförsök, och som återfanns avliden. Utredningen syftar till att utreda följsamhet till vård- och behandlingsrutiner och säkerställa kommunikation mellan vårdgivare.

Det andra ärendet gäller en patient med svår cancersjukdom som vårdades inom palliativa teamet. Under vård på ett korttidsboende genomförde patienten ett självmordsförsök. Patienten erbjöds vård inom specialistsjukvården men avböjde. Patienten avvek från korttidsboendet och begick självmord.

Utredningen syftar till att säkerställa att rutiner följts vid risk för självmord.

Varför anmälan enligt Lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Mariaförordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning.

 

För ytterligare information, kontakta:

Sara Degerman Carlsson, chefläkare. Nås via pressjouren på tel 033-6162444.

Katherina Hansson, patientsäkerhetsstrateg. Nås via pressjouren på tel 033-6162444.

 


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Kontakt


Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 2444