Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd satsar som sin del 1.6 miljoner kr på närsjukvårdsteam vid Angereds sjukhus och 10.6 miljoner vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under 2019. Teamen kan ge specialistvård i patienternas hem.

Regionstyrelsen beslutade 2013 om att mobil närvård skulle införas i Västra Götaland. Mobil närvård innefattar tre typer av team; hemsjukvårdsläkare från primärvården i team med kommunal hemsjukvård, närsjukvårdsteam samt palliativa team. Ett Närsjukvårdsteam har i uppdrag att bedriva specialiserad vård i hemmet.

Närsjukvårdsteamen på Sahlgrenska universitetssjukhuset har tillsammans med närsjukvårdsteamet på Angereds närsjukhus ett områdesansvar för patienter i målgruppen boende i Göteborgs Stad. Sjukhusen får även medel från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för att kunna arbeta i Göteborgs kranskommuner.

Närsjukvårdsteam finns idag på Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus samt Södra Älvsborgs sjukhus.

Hörselhjälpmedel till barn
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har även beslutat att göra engångssatsningar på hörselhjälpmedel till barn 2018. Det är en viktig satsning för att minska köer för att barn skall kunna pröva ut hörselhjälpmedel.

Habilitering & hälsa har ett team för barn med hörselnedsättningar. Teamet får 600 000 kr för att kunna arbeta med bättre tillgänglighet.

Kontakt:
Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300
Manijeh Mehdiyar (MP), 1:e vice ordförande, 0722-50 54 54
Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35

 

 

Om Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen och företräder dig som bor i Göteborg. Nämnden består av politiskt valda ledamöter och ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se