Naturvårdsverket beviljar stöd till flera nya åtgärder för att ytterligare bygga ut nätet av laddstationer för flyg och bussar som drivs på el. Att investera i möjligheter till laddning inom olika sektorer är några av flera åtgärder som bidrar till Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Läs mer

Kontakt:
Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivsenheten, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se  

Nanna Wikholm, biträdande chef Klimatklivsenheten, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se  

Gustav Kjellander, handläggare Klimatklivsenheten, 010-698 16 24, gustav.kjellander@naturvardsverket.se 


Taggar

klimatklivet

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63