I år ökar antalet nya utbildningsplatser till tandsköterskeutbildningen i Västra Götaland med 105 platser. Redan till hösten drar Folktandvårdens nya utbildningar igång i Borås, Göteborg och Uddevalla med 35 platser i varje stad. 

 

Inom tandvården i Västra Götaland är det stor brist på tandsköterskor vilket beror på en generationsväxling i tandsköterskegruppen som innebär ett behov av att rekrytera drygt 100 nya tandsköterskor per år under de närmaste tio åren. Trots bristen på tandsköterskor har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tidigare beslutat att minska antalet utbildningsplatser. Men nu har myndigheten ändrat sig och ökar istället platserna för 2016.  

 

– Vi är oerhört glada att vi får 105 platser till våra tandsköterskeutbildningar, säger Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör Folktandvården. Under året som gick la vi ner mycket kraft på att påverka Myndigheten för yrkeshögskolan och även utbildningsdepartementet för att få till fler utbildningsplatser och det känns bra att våra argument nu får gehör.

 

Beslutet om att utöka Folktandvårdens utbildningsplatser gäller för två utbildningsomgångar med start höstterminen 2016 och 2017. MYH har dessutom beviljat tandsköterskeutbildning på 13 andra platser i Sverige.

 

– Som tandsköterska är en i stort sett är garanterad jobb efter genomförd utbildning, säger Anneli Bernhardsson, HR-chef på Folktandvården Västra Götaland. Vi ser fram emot många sökande, det brukar vara ett stort intresse för utbildningen.

 

Fakta om tandsköterskeutbildningen

 

  • I veckan som gick meddelade MYH att de beviljar start för tre tandsköterskeutbildningar i Folktandvården Västra Götalands regi. Kursstart hösten 2016 i Borås, Göteborg och Uddevalla, 35 platser vardera.
  • Hösten 2015 startade två tandsköterskeutbildningar i Västra Götaland, en i Göteborg (30 platser) och en i Mariestad (25 platser). Utbildningen i Mariestad kommer enligt tidigare beslut att ta in nya studenter januari 2017.
  • Intresset för att söka till tandsköterskeutbildningen är stort. Förra året sökte närmare 500 personer till utbildningen i Göteborg.  
  • Utbildningen omfattar 300 YH-poäng, vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier.

 

Vad gör en tandsköterska?

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Tandsköterskan arbetar i vårdteam med främst tandläkare och tandhygienist, assisterar tandläkare, tar röntgenbilder, hanterar material och använder administrativa system för tandvård. Tandsköterskan utför även munhälsovårdande insatser och förbereder tandvårdsbehandlingar på patienter.  

Kontakt:

Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör
Tel. 070-645 00 28
gunnar.a.eriksson@vgregion.se 

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 164 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum.

Följ oss i sociala medier:
Facebook
LinkedIn
Youtube 

 
Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57