Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020–2023.

Smart Housing Småland är ett tioårigt Vinnväxtinitiativ som startades 2013. Initiativen ska ge hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Projektet går nu in i sin tredje fas. Arbetet genomförs av RISE, Research Institutes of Sweden, som har kontor i Växjö. Huvudfinansiärer är Vinnova och de tre Smålandsregionerna.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt