Ytterligare personal kommer anställas på ungdomsmottagningarna i Skaraborg under nästa år för att satsa på det psykosociala stödet till unga. Det beslutade östra hälso- och sjukvårdsnämnden idag. Nämnden beslutade också bland annat om budget för 2016 och delade vid sitt sammanträde ut årets folkhälsopris Skaraborg.

För att resurserna ska bli mer jämlika i Västra Götaland tillförs två tjänster under nästa år på ungdomsmottagningarna i Skaraborg. Den psykiska ohälsan bland unga är ett stort problem och det är framförallt en satsning på den psykosociala personalen som krävs för att ge ett mer jämlikt stöd till unga i Västra Götaland. Hur personalresurserna ska fördelas beslutas senare.

Folkhälsopris Skaraborg

Nämnden delade vid sitt sammanträde ut årets folkhälsopris om 30 000 kronor till Connect Falköping som drivet ett socialt förebyggande och främjande arbete. Åtta grannskapsvärdar, samtliga rekryterade ur gruppen försörjningsstödstagare, arbetar för ökad trygghet och säkerhet och minskad segregering i Falköping. Connect Falköping fick folkhälsopriset med följande motivering: Connect Falköping är ett föredöme i sitt arbete för att öka trygghet och minska segregation. Bred samverkan ger tydliga resultat mot ett socialt hållbart Falköping.

Neuroteam inom Vårdval Rehab

Nämnden tecknar kontrakt med Närhälsan Lidköping rehabmottagning och Fysrehab Lidköping om att bedriva neuroteam inom Essunga, Falköping, Grästorp, Götene Lidköping, Skara och Vara.

Budget 2016

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterar en ekonomi i balans för 2016. Nämndens regionbidrag är 4, 7 miljarder kronor. Länssjukvårdens del (sjukhusvård och privata specialister) är 3,8 miljarder kronor.

Bäst hälsa i Sverige

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg antog en strategisk plan för folkhälsoarbetet år 2010. I planen ingår målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Skaraborg 2020. Flertalet av kommunerna i Skaraborg har på olika sätt anslutit sig till målet. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill gå vidare genom att lyfta fram ett antal prioriterade områden för fortsatt arbete fram till 2020, bland annat:

Fortsatt samverkan med kommunerna om social hållbarhet, med fokus på barn och ungdomar. Nämnden har idag samverkan med fyra kommuner, det finns möjlighet att bredda detta ytterligare.

Medverka till utveckling av den hälsofrämjande hälso- och sjukvården och tandvården. Familjecentraler är ett område där nämnden kan påverka utvecklingen.

Fortsatt samverkan med föreningsliv och folkbildning. Nämnden ambition är en satsning på mat ur olika perspektiv.

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processledare koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se