Tristan Tempest, skolpolitisk talesperson Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samlings skolpolitiske talesperson Tristan Tempest uttalar sig med anledning av det svenska PISA-fusket som rapporterats av Expressen. – Skolverket har avslöjats med fusk och omfattande räknefel, vilket i skolans värld ger betyget F, säger Tristan Tempest.

Redan när det senaste PISA-resultatet kom 2019 stod det klart att Skolverket försökte komma undan med ett klart större bortfall av elever än vad reglerna medgav. Dessutom redovisade inte Sverige bortfallet lika utförligt och öppet som andra länder. Efter en granskning utförd av Expressen har det nu visat sig att Skolverket både har läst och räknat på ett helt orimligt sätt och t.o.m. sysslat med rena fusket.

–  De svenska resultaten sticker ut på två olika sätt, säger Tristan Tempest, skolpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. – För det första har vi en mycket större spridning mellan de höga och låga resultaten, jämfört med andra länder. För det andra är vi det land som har exkluderat allra flest elever (11,1%) p.g.a. framförallt bristande språkfärdigheter. Det behövs en ny skolpolitik som är anpassad till att Sverige tyvärr är sämst i klassen på dessa två punkter.

PISA-resultaten har använts av utbildningsminister Anna Ekström som ett bevis för att den mångåriga negativa utvecklingen inom skolan har vänt. Det har i sin tur inneburit att kraven på reformer har avtagit. Skolverket och regeringen har förmedlat en falsk positiv bild av verkligheten.

–  Skandalerna i det offentliga Sverige sker inte alltid av beräknad illvilja, utan ofta av missriktad välvilja, säger Tristan Tempest. – Vuxna i ledande ställning har börjat tänka och bete sig naivt, och då är det inte konstigt att elevernas skolning blir lidande.

–  Skolpolitiken bör inte eftersträva minskade kunskapsklyftor genom ännu mer satsning på jämlikhet i utfall. Istället bör skolsystemet fullt ut anpassas till den enorma segregering som riksdagspartierna har skapat. För det krävs omfattande och genomgripande nivågruppering och differentiering. Med detta krav är Medborgerlig Samlings skolprogram unikt.

Länk till Medborgerlig Samlings skolprogram: https://www.medborgerligsamling.se/app/uploads/2019/11/Skolpolitiskt-program-for-Medborgerlig-Samling-antaget-2019-05-04.pdf

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa - en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.seKontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221