Scientologi-kyrkan i Malmö

Scientologi-kyrkan i Sverige firar 20-årsjubileum som erkänt trossamfund i Sverige. Den 13 mars år 2000 registrerades Scientologi-kyrkan Sverige som trossamfund av Kammarkollegiet och två månader senare beviljades Scientologi-pastorer vigselrätt.

http://www.scientologyreligion.se/religious-recognitions/sweden.html

Den första vigseln förrättades den 10 juni år 2000 i Stockholm av Scientologi-pastorn Gun Lanciai, och många blev det som följde.

Scientologins historia i Sverige går tillbaka till 1967 när den första Scientologi-kyrkan registrerades i Göteborg och följdes snart därefter av Stockholm 1969. Scientologi-kyrkan i Malmö registrerades 1972. År 2009 flyttade man sedan in i sin nuvarande magnifika byggnad i Arlöv.
 

I Sverige och internationellt är scientologer djupt engagerade i humanitära frågor och sociala projekt. Det handlar bl.a. om att informera om droger för att minska narkotikamissbruk, främja de mänskliga rättigheterna, ge katastrofhjälp och liknande.  På detta sätt ger svenska scientologer hjälp till de lokala orterna, det svenska samhället och även internationell katastrofhjälp.  

Läs mer här: https://www.scientology.org/how-we-help/

Under 2020 har scientologer i Sverige varit engagerade i att sprida information, som en del av ett världsomspännande projekt om hur man håller sig själv och andra friska i den nuvarande situationen med covid-19.

Besök vårt resurscenter här: https://www.scientology.org/staywell/

Denna webbplats blev så populär att även FN har länkat till den på deras webbplats: https://www.unenvironment.org/faith-frontline-covid19

Sedan bildandet av den första Scientologikyrkan 1954 har religionen vuxit till att spänna över hela världen. Idag finns fler än 11 ​​000 Scientologi-kyrkor, missioner, närstående organisationer och anslutna grupper.  Det finns nu pastorer och miljoner scientologer i över 167 nationer inklusive Sverige.

Scientologi är en modern religion som gör det möjligt för människor att upptäcka sin fulla potential och öka sin andliga frihet. Scientologi-kyrkan tillhandahåller fungerande verktyg som människor använder för att förbättra sina och även andras liv.

Vem som helst är välkommen till att kontakta en av våra kyrkor för att ta reda på mer.

https://www.scientology-gothenburg.org/

https://www.scientology-malmo.org/

https://www.scientology-stockholm.org/
Kontakt