Samarbetsprojekt Micasa och Liljevalchs Fotograf/Källa: Liljevalchs konsthall

Efter premiären av Vårsalongen den 11 januari med tusentals besökare är vi stolta över att för sjätte året i följd fortsätta vårt samarbete med Liljevalchs med en guidad tur av utställningen.

Med enkel teknik, en tagning och konsthallschefen Mårten Castenfors som kunnig guide kommer Vårsalongen hem till våra hyresgäster i seniorlägenheter, på vård- och omsorgsboenden eller på boenden för personer med särskilda behov.
Med samarbetet vill vi göra det möjligt för alla våra hyresgäster att ta del av samtida konst i form av 330 verk skapade av 170 konstnärer i Liljevalchs 12 salar. Det började 2014 när vi på Micasa Fastigheter, som äger och förvaltar Stockholm stads omsorgsfastigheter, startade ett tillgänglighetsprojekt tillsammans med Liljevalchs konsthall.
Filmen publiceras på vår hemsida och även på Liljevalchs hemsida i samband med att Vårsalongen öppnar, och den kan sedan ses hela året.

 Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010