Hur påverkas kyrkorna genom att religion och andlighet blivit allt mer synligt i det svenska samhället?

Vilken betydelse för förståelsen av kristen tro och det svenska samhället har folkkyrkan och har den någon framtid? Idag uppfattas kyrkan vara osedd genom privatisering och kulturell integrering. Det paradoxala ligger i att denna osedda kyrka fortsätter att existera i sin öppna roll för en stor del av befolkningen, speciellt vid viktiga tillfällen i livet. Den blir samtidigt allt mer synlig i den offentliga debatten.

I denna bok skriver ett antal skribenter om Svenska kyrkans roll som folkkyrka ur en rad perspektiv: folkkyrkans teologiska öppenhet, geografiska närvaro och sociala tillgänglighet.

Denna bok ingår i forskningsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy. 

Medverkande skribenter

Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman

Kyrkosekreteraren, Professor Cristina Grenholm

Teol. dr Carina Sundberg, Linköping

VD på designbyrån Doberman, Lisa Lindström

Ordförande i Kyrkans ungdom Amanda Carlshamre

Fd chefredaktör vid SvD, fd landshövding i Västmanlands län och fd VD på Sveriges Radio Mats Svegfors

Professor em i sociologi, universitetet i Exeter Grace Davie

 

Omslag: Anna Larsson

Grafisk form: Sarapion/Magnus Åkerlund

Mjukband: A5, 304 sidor

ISBN: 978–91–526-3424-4 

Utgivning: juni 2016

Pris: Från 259 kr/st

Verbum AB är Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur. Verbum ger ut Kyrkans Tidning, Sändaren och Amos och är dotterbolag inom Berling Media AB.Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28