Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar reagerar kraftfullt mot avslöjandet att tjänstemän på Försäkringskassan läckt sekretessbelagda uppgifter om människor med funktionsnedsättning till assistansbolag.

- Självklart ska all form av kriminalitet stoppas, men det riktigt allvarliga problemet är hur LSS och personlig assistans urholkats på senare tid. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

- Familjerna i RBU vittnar om hårdhänt behandling från Försäkringskassans handläggare och hur svårt det blivit att få det stöd man behöver och har rätt till. En stor andel av assistansanvändarna i RBU har alldeles för lite assistans idag och familjerna går många gånger på knäna.

- När interna sekretessbrott på Försäkringskassan dessutom av myndigheten beskrivs som fusk med assistansersättning blir den mediala bilden åter att det är assistansersättningen i sig som är ett problem. Det verkliga problemet är att våra medlemmar inte får den personliga assistans som man har behov av. Personlig assistans behöver restaureras och expanderas, inte tvärtom, säger Maria Persdotter.

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76