Att planera sin och familjens sommarsemester är en självklarhet för de flesta. Tillhör man en av de drygt 4000 i landet som behöver dialys 3 – 4 gånger per vecka är situationen annorlunda.

Brist på dialysplatser och personal vid landets cirka 70 dialysmottagningar innebär att det inte alltid är så lätt att få gästdialys. En rundringning som Njurförbundet gjorde i våras visade att det kan bli svårigheter även den här sommaren och att många som behöver dialys hamnar i ”kommunarrest”.

Teres Svensson, 26 år, boende i Kristianstad, hade planerat att följa med familjen på en resa längs Västkusten och stanna i Kungshamn under tre veckor i sommar. Trots försök att få gästdialys vid sjukhuset i Trollhättan och i Mölndal, 14 mil från Kungshamn, slutade det med ett nej från båda sjukhusen vilket innebar att Teres fick stanna hemma då övriga familjen semestrade.

Lennart Nilsson, 57 år, boende i Motala, började redan i april planera en veckas vistelse hos släktingar i södra Skåne under slutet av juli. Efter att ha fått nej frånl samtliga dialysmottagningar i regionen fick han slutligen klartecken att få dialys i Halmstad, vilket innebär att han själv får köra 20 mil enkel väg från Tomelilla till Halmstad tre gånger under en vecka för att få sin livsnödvändiga dialys.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger att det största problemet med dialys är bundenheten och att inte kunna planera sin tillvaro som andra människor gör. Ett löfte om gästdialys kan med kort varsel bli ett återbud som innebär att en planerad semester spolieras för en hel familj. Det är inte en ovanlig sitution. Vi är medvetna om alla problem med personalbemanning. Trots det anser vi att gästdialys är så viktigt att det bör ingå i den ordinarie planeringen av resurser vid dialysmottagningarna säger Håkan Hedman.

Efter sommaren kommer Njurförbundetatt träffa företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att diskutera frågor som rör dialys, inklusive problemen runt gästdialys.

För ytterligare information, kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70 eller verksamhetschef Sara Norman, tel. 070-644 88 69. För personliga intervjuer kan vi hänvisa till några personer som har svårigheter att få gästdialys under den här sommaren.

 

Fakta:

Nära 600 000 personer lider av njursvikt. Cirka 4100 personer har dialys för att njurfunktionen helt har upphört. Av dessa saknar fyra femtedelar medicinska förutsättningar att klara en njurtransplantation och får därför leva med dialys till livets slut.Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401