De allra flesta svenskar ser fram emot sommaren med semester, sol och bad, längre utflykter, besök hos släkt och vänner eller kanske enbart en vistelse i det egna fritidshuset.

Om man är frisk och fri från funktionshinder kan man oftast planera sin semester utifrån sina egna och familjens önskemål. Njursjuka som har dialys måste få sin livsnödvändiga behandling minst tre gånger i veckan - oavsett om det är semestertider eller inte.

Varje sommar uppstår stora problem för många njursjuka och deras familjer som vill resa hemifrån under längre eller kortare perioder. Det råder stor brist på resurser vid landets dialysmottagningar att kunna ta emot gästande dialyspatienter. Många tvingas att ställa in planerade semestervistelser eller göra något helt annat än vad man har planerat. Att vistas i sitt fritidshus under sommaren är ingen självklarhet om man har dialys. Njurförbundets anser att många njursjuka och deras familjer drabbas av ”ofrivillig kommunarrest” under sommarhalvåret.

Rolf Mattisson från Förslöv i Skåne har haft dialys under flera år. Han planerade inför den här sommaren en rundresa i Sverige. Vid förfrågningar till dialysmottagningarna på de orter han planerade att besöka kunde han endast erbjudas dialys vid en enda dialysmottagning och vid endast ett tillfälle.

Njurförbundet anser att personalen vid dialysmottagningarna ska ha samma rätt som övriga yrkesverksamma att kunna ta ut sin sommarsemester. Förbundet kan dock inte acceptera att sjukvårdshuvudmännen inte planerar dialysverksamheten utifrån det verkliga behovet. Det är inte acceptabelt anser Njurförbundet att exempelvis Västra Götalandsregionen stänger hela dialysmottagningen i Strömstad under flera veckor den här sommaren. De njursjuka i norra Bohuslän får längre resvägar till dialysmottagningen vid Norra Älvsborgs Lasarett (NÄL) i Trollhättan samtidigt som många turistande njursjuka stängs ute från möjligheten till rekreation i Bohuslän. Njurförbundet kan heller inte acceptera att dialysscheman läggs om så att nattdialysverksamheter läggs ned under sommaren eller att man minskar på antalet dialystillfällen.

Njursjuka som har dialysbehandling ska ha samma möjligheter som övriga befolkningen till full delaktighet i samhällslivet. Bristen på gästdialysplatser och begränsningar att betala för gästdialys som vissa sjukvårdshuvudmän har infört strider mot grundläggande rättigheter för funktionshindrade anser Njurförbundet. 

För frågor och kommentarer kontakta gärna förbundsordf. Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70.

Fakta: I Sverige lever cirka 4500 personer med ett fungerande njurtransplantat och cirka 3600 personer har dialys. Den årliga ökningen av antalet patienter i aktiv uremivård (dialys eller transplantation) är mellan 4 – 5 procent.. Vanliga orsaker till njursvikt är akuta och kroniska infektioner, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck eller ärftlighet. Nästan en miljon svenskar har nedsatt njurfunktion. Tidig upptäckt och adekvat behandling mot högt blodtryck kan förhindra eller förlänga behovet av aktiv uremivård.

www.njurforbundet.seNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401