Fotograf/Källa: Alexander Hall

Vad värdesätter besökare mest vid valet av semesterdestination och hur mycket känner de till om de olika turistmålen i Sverige? För andra året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört en undersökning kring varumärkeskännedom och besökarnöjdhet bland de destinationer som är medlemmar i nätverket. Resultaten visar att ett trevligt bemötande och en bra atmosfär är fortsatt viktiga aspekter för val av semesterstad/destination.

Målet med årets undersökning, Semestra i Sverige 2019, var att göra en uppföljande och jämförande studie med den som gjordes året innan. Under sommaren genomförde 27 svenska destinationer gemensamt undersökningen av besökares kännedom, preferenser och nöjdhet av städer eller platser man besökt samt planerar att besöka.

– För oss i destinationsnätverket är det en viktig fråga att få fram tillförlitliga och jämförbara gästundersökningar, både kvantitativt och kvalitativt. Genom att ta fram lokala resultat på likadant ställda frågor ges också en möjlighet för oss att ranka de olika destinationernas resultat gentemot varandra, säger Maria Westin ordförande SNDMO.

Resultaten från årets undersökning visar, att människorna i staden har ett trevligt bemötande är det viktigaste vid valet av en semesterort, följt av en bra atmosfär. Starkt efterfrågat är även ett brett utbud av mat och dryck samt att staden är promenadvänlig.

Över 75 % av de som svarade uppgav att de semesterar i Sverige minst en gång om året, och helst under sommaren. Det färdsätt som dominerar är resa med bil och på andra plats kommer tåg. Den mest föredragna boendeformen under semestern är hotell följt av att bo hemma hos släkt och vänner.

Resultat för Kalmar
Kalmar får fina siffror i undersökningen och hamnar omkring snittet på de flesta frågorna. När det gäller de frågor besökarna ser som viktigast, att människorna i staden har ett bra bemötande och att staden har en bra atmosfär, hamnar Kalmar t.o.m. lite över snittet. Kalmar har dessutom det högsta medelvärdet av alla destinationer när det gäller frågan om staden är promenadvänlig.

– Kalmar står sig bra bland Sveriges destinationer. Extra kul tycker jag det är att Kalmar hamnar över snittet både när det gäller frågan om man vill åka tillbaka och när det gäller rekommendationsbenägenheten. Att man både vill återvända och känner att man kan rekommendera andra att komma hit visar att man är nöjd med sitt besök. Det är också kul att Öland får så fantastiskt fina siffror i undersökningen. Det är bra för hela regionen att vi har en plats med så stark dragningskraft. Det spiller över på oss som ligger nära, eftersom besökaren ofta passar på att besöka flera platser under sin semester, säger Stefan Johnson, turismchef, Destination Kalmar.

Om undersökningen
Totalt över 4 500 riksrepresentativa svar i åldrarna 18-70 har samlats in genom en omfattande webenkät om att semestra i Sverige, definierat som att besöka en stad i Sverige för nöjes skull genom att resa minst 5 mil enkel väg och sedan tillbringa åtminstone en övernattning i staden. Undersökningen har genomförts av marknadsundersökningsföretaget Research One på beställning av SNDMO.

Om SNDMO
Swedish Network of Destination Management Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. Nätverket består idag av över 30 av Sveriges största destinationer.
 

Kontaktpersoner
Stefan Johnson, turismchef, Destination Kalmar, tel: 070-249 24 95

Maria Westin, turismchef, Karlstads kommun
Ordförande SNDMO
Telefon: 070-529 75 50
E-post: maria.westin@karlstad.se
www.sndmo.se

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!
Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93