18 september kl 09.00 i Växjö samlas ett tjugotal personer från olika delar av fastighetsbranschen för ett seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens utbildning i lågenergibyggande. Växjöbostäder visar upp sitt nya byggprojekt med 248 studentlägenheter ovanpå en 3000 m2 ICA-butik.

18 september håller Energimyndigheten ett seminarium i Växjö, där de tillsammans med CIT Energy Mangagement och Energikontor Sydost berättar om varför det är viktigt att höja sina kunskaper i att bygga energieffektivt och hur webbutbildningen Energilyftet fungerar.

Energilyftet är en av Energimyndighetens kunskapshöjande satsningar inom lågenergibyggande som riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

”De nya byggreglerna ställer hårdare krav på uppföljning av energieffektiva byggnader vilket gör att vi måste lära oss av det som Energilyftet fokuserar på. Att planera och bygga energieffektivt och att följa upp är något som alla led i bygg-och fastighetsbranschen drar nytta av. ” säger projektledare Stefan Olsson på Energikontor Sydost.

Dagen avslutas med ett studiebesök på Växjöbostäders träbaserade konstruktion i Kv. Docenten.

Datum: 18 september

Plats: Sal Ericsson, Hus Echo, Videum, Framtidsvägen 18, Växjö

Start kl 09.00

Studiebesök i Kv. Docenten inleds kl 13.00

För mer information, kontakta

Stefan Olsson

0709-89 01 81, stefan.olsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56