Södertörns högskola finns på plats i Almedalen med seminarier, forskare och utbildning i retorik och opinionsbildning. Seminariet "Varför är vi här? Så skapades en politikens marknadsplats" äger rum den 4/7 klockan 13.45-15.00 i Björkanderska huset.

Under Almedalsveckan arrangerar Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola i samarbete med Mälardalsrådet ett vittnesseminarium om Almedalsveckan som politisk arena. Panelen, med representanter från politik, media, näringsliv och akademi, diskuterar Almedalsveckans bakgrund och hur den har blivit en så viktig mötesplats för makthavare från olika sektorer i samhället.

På plats i Almedalen finns även experter på bland annat politisk retorik, politisk samtidshistoria och populistiska partier, se kontaktuppgifter i lista nedan.

Varför är vi här? Så skapades en politikens marknadsplats

När? Onsdagen den 4 juli kl 13.45-15.00

Var? Björkanderska huset, sal F 14, i Visby hamn, Gotland

I panelen:

 • Klas Eklund, Senior economist på SEB, adjungerad professor vid Ekonomihögskolan i Lund, under 1980-talet Olof Palmes rådgivare och arrangör av socialdemokraternas ekonomiska seminarier i Almedalen
 • Janerik Larsson, tidigare vice VD på Kinnevik och Svenskt Näringsliv, informationschef på SAF, idag seniorkonsult Prime PR
 • Maria Leissner, FP:s första kvinnliga partiledare, idag ambassadör med inriktning på demokrati och utveckling
 • Lena Mellin, mångårig inrikespolitisk kommentator och nyhetschef på Aftonbladet

Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet är samtalsledare
Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola, inledningstalar

Maria Leissner och Kjell Östberg finns tillgängliga för samtal/intervju med medier i samband med seminariet. Kontakt: Kjell Östberg, 070-633 92 25

 Experter/forskare från Södertörns högskola på plats i Almedalen

 • Politisk retorik, insatt i politikernas tal, på plats i Almedalen hela veckan
  Fredrik Söderquist, retoriker vid Södertörns högskola: 072-200 27 20
 • Dagens politiska historia, svensk politisk historia, sociala rörelser, arbetarrörelsen
  Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola: 070-633 92 25
 • Politik och demokratifrågor i Norden och Europa, i synnerhet populistiska partier
  Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola: 073-572 12 86
 • Politisk journalistik, Almedalen som journalistiskt fenomen
  Jan Örnéus, journalistiklärare vid Södertörns högskola: 070-717 10 26
 • Demokratifrågor i Sverige och östasien, valsystem, valfusk, partiledares roll, på plats må-ti
  Yonhyok Choe, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola: 070-441 19 71
 • Välfärdspolitik, den svenska modellen, på plats må-ti
  Sven E O Hort, professor i sociologi vid Södertörns högskola: 08-608 40 09, sven.hort@sh.se

Sommarkurser i retorik och opinionsbildning
Var kan det vara bättre att studera retorik, PR och opinionsbildning än i Almedalen? Södertörns högskola arrangerar under vecka 24-33 kurserna "Almedalens retorik" och "Opinionsbildning i Almedalen", den senare en påbyggnadskurs för den som läst retorik eller journalistik. Förutom undervisningstillfällena på Södertörns högskola, befinner man sig på plats i Almedalen.

Retorikstudenterna kommer att följa och analysera politikernas tal. Studenterna delger gärna media sina retoriska omdömen. Kontaktperson Fredrik Söderquist: 072-200 27 20Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876