Dag

Vägar som bär eller broar som brister – om rågången mellan akademi och näringsliv.

Välkommen till en eftermiddag med inlägg och diskussioner om samspelet – eller frånvaron av samspel – mellan akademisk högre utbildning och näringslivets uttalade krav eller konstaterade behov. Ska vi utbilda självständiga och drivande förnyare, eller smidiga och formbara medarbetare som enkelt kan socialiseras in i näringslivets miljöer?

Om detta ständiga dilemma och mycket annat tänker vi underhålla, roa och oroa en eftermiddag i april. Och vi fortsätter att diskutera runt en buffé.

Kom och utmana och låt dig utmanas.

Dag: 26 april

Tid: 13.30-18.00

Plats: Polhemsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 i Uppsala

Ta sig dit: cirka 10 minuter med buss 12, 20, 110 eller 115 från Uppsala Centralstation till hållplatsen Polacksbacken (Ångströmlaboratoriet)

Program

Anmälan

 

Flexit-programmet är ett pilotprojekt, där RJ söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför akademin. Dess huvudsyften är att:

  • bygga broar mellan humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning och näringslivet.
  • underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare, och vice versa.
  • påverka meriteringssystemet så att akademin i högre grad värderar erfarenheter från företagsvärlden, och vice versa
  • visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskapStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435