Johannes T Aalders,

I syfte att öka kunskapen om forskning samt för att stärka humanioras och samhällsvetenskaps ställning fattade Riksbankens Jubileumsfond 2017 beslut om att under tre år stödja kommunikationsprojekt inom de ämnen stiftelsen stödjer. Nu har beslut fattats i den andra omgången av satsningen och 11 projekt av beviljats medel.

Totalt inkom 52 ansökningar med många och mycket olika förslag. Bland de beviljade projekten finns alltifrån seriealbum och filmmanus, till onlinearkiv och satsningar på att stärka unga människors förståelse av politiska processer.

- Att stärka forskares möjligheter att själva och i samverkan med andra sprida forskningsresultat och nå dem som forskningen berör är viktigt. Vi märker att forskare är intresserade både av att samverka och sprida sina resultat, säger Jenny Björkman.

Mer om alla projekten kan man läsa i RJ:s projektdatabas.

De projekt som fått medel är:

Johannes T Aalders, Göteborgs universitet:
"Drawing-Conclusions": Att kommunisera en studie om oljeutvinning i Kenya genom kollaborativa serieteckningar

Erik Berggren, Linköpins universitet Campus Norrköping:
Lobby. Kunskapsutbyte och kommunikation om flyktingmottagande och integration genom utställningar och dialog

Maja Bäckvall, Uppsala universitet:
The Rune Cast: en podcast om runologi

Isabelle Dussauge, Uppsala universitet:
Fostret: En animerad historisk kortfilm

Gro Einarsdottir, Statens museer för världskultur:
Att motivera åtgärder genom att associera personliga fördelar med hållbar konsumtion

Robert Marc Friedman, Universitet i Oslo: Lise Meitner: En moralsk forskares kamp. Manus for en animerad film om vetenskap, kön och värden

Sara Kristoffersson, Konstfack:
Ett varumärke för alla. Om det kooperativa förbundets design och reklam

Michele Micheletti, Stockholms universitet:
Fest-i-Val: Ungdomars förståelse och relation till valåret 2018

Nils Olsson, Göteborgs universitet:
NubuWeb – ett nordiskt online-arkiv för avantgarde och experimentell litteratur och konst

Meike Wagner, Stockholms universitet:
Förmodernitet på scen: Rousseaus teater

Johan Östling, Svenska Dagbladet:
Konsten att förmedla kunskap. Under Strecket som en digital resurs i ett nytt medielandskapStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435