Års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 visar att Signalisten haft ett händelserikt år. Nyproduktion, förvaltning av bostäder för nyanlända och arbete inom hållbar fastighetsutveckling var några av årets viktiga händelser.

För Signalisten präglades 2017 av förändring. Nyproduktionen inom Projekt 1000 tog fart och vi övertog förvaltningen av tillfälliga bostäder för nyanlända i Frösunda och Stenbacka. Renoveringen i Ritorp fortsatte och gick in i sin andra etapp. En omorganisation av förvaltnings­avdelningen innebar att alla medarbetare flyttade in under samma tak.

Samtidigt fortsatte vi vårt huvuduppdrag, att driva långsiktig fastighetsförvaltning och erbjuda bra boende för Signalistens hyresgäster.

-  Jag är stolt över hur vi har lyckats kombinera vår löpande långsiktiga verksamhet med nya uppgifter på ett bra och effektivt sätt. Vi har också haft ett nära och väl fungerande samarbete med staden för att tillsammans möta efterfrågan på bostäder idag och i framtiden, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Under 2017 utökade vi vårt redan långtgående arbete inom hållbarhet, bland annat inom fastighetsutveckling. Vi sänkte vår energiförbrukning med 1,5 procent och med det nådde vi målet om en energibesparing på totalt 22 procent mellan åren 2003-2017. Alla våra företagsbilar drivs av ickefossila drivmedel och vi köper el, kyla och värme märkt Bra Miljöval. Våra hyresgäster fick också större möjlighet att källsortera, 79 procent kan nu sortera sitt matavfall, en ökning med 8 procent.

I december 2017 tog vi emot Solna stads pris för Årets CSR-företag för vårt arbete med sommarungdomar i Hagalund.

-  Kärnan i Signalistens verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet. Vi har alltid varit duktiga på att göra hållbara val och minska vår klimatpåverkan men dåliga på att berätta om det. Därför är jag glad vi nu för första gången tagit fram en års- och hållbarhetsredovisning, fortsätter Magnus Nilsson.  

Mer om vad som hänt 2017 kan du läsa i vår Års- och hållbarhetsredovisning 2017 som finns på www.signalisten.se.


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28