Signalisten har fått klartecken att bygga kvarteret Palsternackan, ett nytt trygghetsboende för personer från 70 år med cirka 80 lägenheter i Huvudsta, Solna.

Den nya detaljplanen för kvarteret Palsternackan som ligger längs Jungfrudansen i Huvudsta vann laga kraft under sommaren. Kvarteret består av två byggnader om sju respektive åtta våningar och gemensamhetslokal i en av bottenvåningarna. Intill ligger Skoga äldrecentrum som drivs av Solna stad.

De nya husen inom kvarteret Palsternackan ska byggas av företaget Lindbäcks som bygger sina hus med industriellt producerade trämoduler för flerbostadshus. Vinsterna att bygga i trä är att det blir skonsamt för miljön samtidigt som den industriella produktionen innebär snabbare byggtid.

-          Vi får ett välbehövligt tillskott av seniorbostäder i Solna på en vacker och naturnära plats i Huvudsta. Att bygga i trä är spännande och gör att vi kan tillföra något speciellt till Huvudsta och samtidigt bidra till en hållbar stad, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

-          Genom det nya trygghetsboendet i Huvudsta erbjuder vi ett attraktivt boendealternativ i en trevlig miljö för de äldre vars behov av trygghet, vård och omsorg kan tillgodoses av hemtjänsten. Genom att erbjuda olika boendeformer i Solna skapar vi en värdig äldreomsorg där de äldre ges möjlighet att välja själva, säger Samuel Klippfalk (KD), omvårdnadsnämndens ordförande.

I kvarteret Palsternackan använder Signalisten sig av Kombohus Plus, en modell för byggande av flerbostadshus framtagen av branschföreningen SABO. Läs mer om Kombohus här.

Byggstart sker preliminärt i början av 2018.

För mer information kontakta:

Vivianne Habra, presskontakt Signalisten, 076-677 22 40, vivianne.habra@signalisten.se


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28