Område

Bostadsstiftelsen Signalisten ändrar förmedlingsreglerna för ungdomslägenheter för att få en jämnare spridning över berörda åldersgrupper. Samtidigt slopas den tidigare gränsen på max 35 kvadratmeter och ungdomslägenheterna omfattar nu samtliga enrumslägenheter i Signalistens bestånd.

Signalistens förmedlingssystem ger sedan tidigare unga Solnabor i åldern 18-27 år företräde till mindre lägenheter (max 35 kvadratmeter) och lägenheter med korttidsavtal. Förutom att ta bort kvadratmetergränsen ändras nu förmedlingsreglerna så att lägenheterna förmedlas jämnt över de olika åldersgrupperna 18-27 år, fortfarande baserat på kötid. Läs mer om de nya reglerna för ungdomar på vår webbsida http://www.signalisten.se/artikel/ungdomslagenhet.

-        Först och främst vill vi göra fler lägenheter tillgängliga för ungdomar, därför har vi nu tagit beslutet att ändra kvadratmeterbegränsningen. Med nuvarande system är det i princip omöjligt för en 18-åring att få en lägenhet, därför ändrar vi också förmedlingsreglerna till att bli mer rättvisa för alla våra unga, säger Magnus Nilsson, styrelseordförande (M) på Signalisten.

Under januari till april 2017 förmedlades en fjärdedel av Signalistens lediga lägenheter, 23 stycken, till ungdomar.

Signalisten är ensam i Solna om att ha en ungdomssatsning som vänder sig till unga i åldern 18-27 år. I andra kommuner finns liknande satsningar från allmännyttiga bolag men ålderspannet ligger i de flesta fall på 18-25 år. Förmedlingen sker via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

För mer information kontakta:

Åsa Hart, kommunikationschef Signalisten, 072-40 24 790

Asa.hart@signalisten.se  


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28