Seniorer

Signalisten avskaffar inkomstkravet för seniorer gällande seniorlägenheter och trygghetsboende. Samtidigt ändras förmedlingsordningen för seniorbostäder så att de äldsta Solnaborna prioriteras.

Signalisten förmedlar seniorlägenheter och trygghetsboende i egen regi. Igår den 11 december fattade Signalistens styrelse två beslut som rör bostadssökande i seniorkön.

Det första beslutet innebär att inkomstkravet avskaffas för seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Tidigare var kravet två gånger lägenhetens årshyra.

- Som pensionär kan du ha en stabil ekonomi som inte visar sig i årsinkomsten. Därför är det rimligt att slopa inkomstkravet just för den här målgruppen och inte sätta onödiga regelkäppar i hjulet för våra äldre, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Det andra beslutet innebär att seniorlägenheter förmedlas efter ålder. Det innebär att förmedlingen först vänder sig till Solnabor över 85 år, och därefter nedåt i åldrarna ner till 60 år.

-  Med den här ändringen prioriterar vi de äldsta Solnaborna. Det ska vara tryggt att åldras i Solna. Dessutom blir Signalistens seniorkö mer konsekvent då samma regler gäller för alla lägenhetstyper, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd.

Seniorlägenheter och trygghetsboende förmedlas efter kötid enligt följande principer:

·       I första hand till personer 85+ som är registrerade i vår seniorkö

·       I andra hand till personer 70+ som är registrerade i vår seniorkö

·       I tredje hand till personer 65+ som är registrerade i vår seniorkö

·       I fjärde hand till personer 60+ som är registrerade i vår seniorkö

·       I femte hand till personer 65+ som är registrerade i Bostadsförmedlingens kö

För sökande via Bostadsförmedlingen i Stockholm kvarstår nuvarande inkomstkrav.

 


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28