Under 2016 förmedlades var tredje lägenhet till unga Solnabor vilket är att jämföra med 2015 då var fjärde lägenhet förmedlades till unga. Bostadsstiftelsen Signalisten har ett förmedlingssystem där unga Solnabor i åldern 18-27 år får förtur till mindre lägenheter och lägenheter med korttidskontrakt.

Kötiden för ungdomslägenheter med korttidskontrakt var i genomsnitt drygt 6 år och för vanliga ungdomslägenheter 8 år. Det kan jämföras mot ordinarie bostadskö där kötiden låg på i genomsnitt 11 år.

 

  • Signalistens ungdomssatsning är viktig då vi vet att många unga har svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. Det här är ett värdefullt sätt att som allmännyttigt bolag ta ett bostadssocialt ansvar och hjälpa till, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

 

Signalisten är ensam i Solna om att ha en ungdomssatsning som vänder sig till unga i åldern 18-27 år. Satsningen innebär att alla lediga enrumslägenheter som är 35 m² eller mindre samt lägenheter med korttidskontrakt förmedlas av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, i första hand till ungdomar som bor och är folkbokförda i Solna. Finns det inga sökande Solnaungdomar förmedlas lägenheten via Bostadsförmedlingens ordinarie kö. I andra kommuner finns liknande satsningar från allmännyttiga bolag men ålderspannet ligger i de flesta fall på 18-25 år.

 

 

För mer information kontakta:

 

Vivianne Habra, kommunikatör Signalisten, 08-705 22 28

Vivianne.Habra@signalisten.se


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28