Fotograf/Källa: Signalisten

Signalisten startar nu ett långsiktigt projekt för att skapa en mer hållbar och långsiktig avfallshantering. Miljöstugorna ska byggas om och två miljövärdar har anställts i samarbete med Solna stad.

- Dagens situation med överfyllda miljö- och grovsoprum är ohållbar. Det är kostsamt, tidskrävande för våra bovärdar och innebär otrygga miljöer för våra hyresgäster. Men det här är inget vi löser snabbt, därför ska satsningen pågå under flera år framåt, säger Robert Engholm, förvaltningschef Signalisten.

- Signalisten verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet. Den här satsningen är ett bra exempel på hur de inom ramen för sitt huvuduppdrag fortsätter att driva långsiktig fastighetsförvaltning och tar ett ansvar för både miljö och samhälle, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Två miljövärdar har anställts som startade sitt arbete den 2 maj. Miljövärdarna arbetsleds av Signalistens bovärdar och ska bland annat rondera miljöstugor, sortera och säkerställa att grovsopor i miljörummen blir rätt sorterade och ha en nära kommunikation med hyresgästerna.

Miljöstugorna i beståndet ska byggas om för att skapa tydligare och bättre möjligheter för hyresgäster att källsortera och slänga sitt avfall. Först ut är miljöstugorna i Hagalund och på Västra vägen som byggs om under hösten 2018. Även ett antal åtgärder för att involvera och engagera hyresgästerna i arbetet planeras.  

- Vi kommer att satsa på att engagera våra hyresgäster i avfallshanteringen. Att ha med oss dem är en förutsättning för att lyckas i det långsiktiga arbetet, säger Robert Engholm.


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28