Fotograf/Källa: Signalisten

Från och med den 15 mars tar Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna över förvaltningen av de tillfälliga bostäderna på Stenbackaskolan med adressen Bredkilsbacken 1 B–E. Solna Stad fortsätter som ägare.

- Det känns bra att Signalisten tar över förvaltningen eftersom de är bäst lämpade för uppdraget. Det här ligger helt i linje med stadens och Signalistens samverkansöverenskommelse och bäddar för att vi framöver hittar bra och effektiva arbetssätt som kommer hyresgästerna till fördel, säger Anders Offerlind, förvaltningschef på Stadsledningsförvaltningen, Solna stad.

 

Solna stad tog 2016 emot 268 nyanlända och lyckades ordna boende åt alla där den största delen inkvarterades i de tillfälliga bostäderna på Stenbackaskolan och för vilka nu Signalisten tar över förvaltningen.

 

- Uppdraget som Signalisten fått av Solna stad som förvaltare för de tillfälliga bostäderna känns som ett angeläget och intressant uppdrag. Det faller sig naturligt i rollen som ett allmännyttigt bostadsbolag vars främsta syfte är att ta ett bostadssocialt ansvar, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

 

Att Signalisten tar över förvaltningen innebär bland annat att hyresgästerna får hyresavier direkt från Signalisten, att de kan skapa en egen inloggning på Signalisten hemsida för att administrera ärenden kring sitt boende och att det är Signalisten de vänder sig till när de behöver ha en kontakt. Även kontraktskrivning med nya hyresgäster kommer att administreras av Signalisten. 

 

 

För mer information kontakta:

 

Vivianne Habra, kommunikatör Signalisten, 08-705 22 28

Vivianne.Habra@signalisten.se


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28