Signalisten har vunnit Solna stads pris Årets CSR-företag i Solna 2017. Priset vanns för Signalistens projekt att anställda ungdomar som sommarjobbare i Hagalund. Projektet var ett samarbete med Solna stad.

Solna stad delar årligen ut priser till företagare i kommunen som på olika sätt tillfört värde till kommunen. Årets CSR-företag delas ut till företag som genom ett socialt ansvarstagande gjort en värdefull insats för arbetssökande solnabor.

Motiveringen löd:
Under året har företaget varit delaktigt i ett sommarjobbsprojekt där solnaungdomar getts möjlighet att arbeta i sitt eget boendeområde. Genom sommarjobbet bidrog ungdomarna till en trivsam miljö för grannar, företag och sig själva. Ungdomarna fick även en ökad förståelse för sin närmiljö och tjänade samtidigt egna pengar. Företaget har visat på ett stort engagemang, en vilja att göra skillnad och genomsyras av viljan att vara med och ta ett socialt ansvar för Solnas ungdomar samt för långtidsarbetslösa och nyanlända solnabor.

- Ungdomar är en viktig målgrupp för oss, vilket vi till exempel visar genom att erbjuda alla enrumslägenheter i vårt bestånd till Solnaungdomar i första hand. Genom att hjälpa unga att få sitt första jobb tar vi ytterligare ett steg, säger Magnus Nilsson, styrelseordförande (M) på Signalisten.

Sara von Essen-Wallin var huvudansvarig för projektet med stöd av förvaltare Tobias Alenius.

- Vi är glada och tacksamma över priset, att vår satsning uppmärksammas är ett kvitto på att det vi gör är rätt, och gör oss ännu mer motiverade att arbeta vidare med fler liknande satsningar. Vi har även fått positiv respons från våra hyresgäster i Hagalund, säger Sara von Essen-Wallin, personalchef på Signalisten.

Under sommaren 2017 arbetade tio ungdomar i Hagalund, bland annat med att hålla rent i området, rensa rabatter, måla och underhålla de allmänna ytorna i området. Två arbetsledare anställdes genom kompetensförvaltingen och ingick som en del av projektet för att vägleda ungdomarna.

Priset delades ut på företagarmötet Solna Frukostbricka på Fjärilshuset idag. Övriga kategorier var Årets företagare, Årets unga affärsidé och Årets miljöpris.


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28