Huvudkontor Fotograf/Källa: Signalisten

Årets hyresförhandling mellan Signalisten och Hyresgästföreningen i Solna är nu klar och parterna har enats om en hyreshöjning om 1,5 procent från den 1 juli 2018.

Hyreshöjningen består av en generell höjning på cirka 1 procent (1,05 %) och en anpassad höjning som gäller Frösunda och Råsunda.

- Vi har haft en öppen och ärlig dialog med Hyresgästföreningen och landat på en acceptabel nivå givet förutsättningarna. Dock tvingas vi återigen konstatera att vi tecknar avtal på en så låg nivå att den äventyrar Signalistens långsiktigt hållbara ekonomi, säger Per Anders Hedkvist, vd för Signalisten.

Signalisten har de senaste två åren legat på årliga hyreshöjningar om 0,62 respektive 0,68 procent, nivåer som ligger långt under inflationstakten i Sverige.

- Som alla långsiktiga förvaltare behöver vi en hyreshöjning som täcker verksamhetens kostnader, vilket som lägst innebär höjningar som följer inflationen. Att vi inte når upp dit beror på att Hyresgästföreningen har veto i de årliga förhandlingarna. Om vi inte tar ett bud som de accepterar så blir det ingen höjning alls, fortsätter Per Anders Hedkvist.

Hyreshöjningen på 1,5 procent består av två delar. En generell höjning på cirka 1 procent och en anpassning av hyrorna för våra fastigheter i Frösunda och Råsunda. Den generella hyreshöjningen innebär att en hyresgäst som betalar 6 000 kronor i månadshyra får en hyreshöjning med cirka 60 kronor per månad.

Signalistens stöder förändrat förhandlingssystem
Signalisten stöder Fastighetsägarföreningens och SABO:s krav på att förändra systemet för de årliga hyresförhandlingarna. Vi anser att det behövs tydliga kriterier för vad som ska styra hyressättningen. Dessutom behövs ett oberoende tvistlösningsorgan dit parterna kan vända sig när de inte kommer överens. I avvaktan på detta fortsätter Signalisten att föra dialog med Hyresgästföreningen.

- Vår ambition är att skapa samsyn kring Signalistens uppdrag som en långsiktig förvaltare som bidrar till att bygga nya hyresrätter i Solna. Ett gemensamt mål borde vara att Signalistens hyror säkrar vår långsiktiga verksamhet, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

 

För mer information kontakta:
Vivianne Habra, presskontakt Signalisten, 076-677 22 40
Vivianne.habra@signalisten.se


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28