Område Fotograf/Källa: Signalisten

På en yta av 140 m² på taket till Signalistens huvudkontor, på Skytteholmsvägen, sitter solpaneler och täcker en tredjedel av elbehovet.

- Signalisten arbetar ständigt för att minska sin miljöbelastning och att producera egen el med solceller är både utsläppsfritt och miljövänligt, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Signalisten beräknar att de 82 stycken solpaneler som är monterade på taket ska producera cirka 22 000 kwh per år. I dagsläget täcker det en tredjedel av kontorets behov. Även de elbilar som laddas i laddningsstationen utanför kontoret och i garaget under huset laddas med solcellselektricitet.

- Användningen av solcellsel har ökat kraftigt de senaste åren, mycket på grund av sjunkande prisnivåer och att solceller blivit mer effektiva. Idag kan man exempelvis ladda smartphones, surfplattor och bärbara datorer med små portabla solcellspaneler för att man ser miljöfördelarna, säger Anders Carlsson, miljöansvarig på Signalisten.

Solpaneler fungerar på så sätt att solstrålar träffar solcellerna och omvandlas till energi i form av el. Om man installerar en tillräckligt stor solcellsanläggning kan man bli helt självförsörjande på årsbasis. Några av fördelarna med solceller är att de är underhållsfria och kräver inga särskilda insatser.

För mer information kontakta:
Anders Carlsson, miljöansvarig Signalisten, 072-560 54 60
anders.carlsson@signalisten.se

För mer information kontakta:
Magnus Nilsson, styrelseordförande Signalisten, 070-415 60 83
magnus.nilsson@moderat.se.seBostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten mer än 3 900 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 55 anställda. Se mer information på www.signalisten.se.


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28