Fotograf/Källa: ÅWL Arkitekter

Signalistens planerade nyproduktion i Bagartorp centrum tar nu ett steg vidare. Solna stads byggnadsnämnd har nu fattat beslut att detaljplanen ska gå vidare till granskning.

Detaljplanen för Bagartorp centrum innehåller cirka 230 bostäder i flerbostadshus. Signalistens del i planen är att bygga cirka 130 lägenheter i ett högt hus om 17 våningar och ett lägre punkthus med 8+1 våningar på varsin sida om torget.

Planen innehåller även lamellhus om 6+1 våningar (cirka 100 lägenheter) längs Bagartorpsringen och en upprustning av allmänna ytor i området. Torget i centrum och torgytan mellan Bagartorpsringen och pendeltågstationen rustas upp och får ny utformning.

– Signalisten är med och utvecklar Bagartorp för att tillsammans med Solna stad skapa en tryggare och mer tillgänglig stadsdel. Vi får fler attraktiva hyresrätter i området samtidigt som höghuset blir ett nytt landmärke som kommer att synas långt utanför Solna, säger Magnus Nilsson, (m), styrelseordförande i Signalisten.

Under samrådet presenterades två förslag, och det alternativ som valdes ut för att fortsätta drivas i planprocessen är det som innehåller sammanhängande lamellhus och ett punkthus. Det höga huset har sänkts till följd av inkomna synpunkter och är nu 17 våningar högt.

Beslutet fattades den 16 januari 2019 och handlingarna finns att läsa på Solna stads webbsida.  Ärendet i byggnadsnämnden 16 januari.

Högupplösta bilder finns att hämta på www.signalisten.se/bagartorpcentrum


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28