Den 18 oktober fattade byggnadsnämnden i Solna stad beslut om samråd gällande detaljplaneförslagen för Signalistens och Besqabs nyproduktion i Bagartorps centrum och Signalistens trygghetsboende i kv Torsken 2 i Bergshamra.

Signalisten planerar för att bygga ett nytt höghus på 24 våningar med cirka 150-170 lägenheter i Bagartorp centrum, en profilskapande byggnad som förändrar Solnas siluett och bidrar till att utveckla Bagartorps C i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Den nya bebyggelsen bidrar till att göra Bagartorp mer levande och stadslikt.

I Bergshamra, kvarteret Torsken 2, planerar Signalisten att bygga ett nytt trygghetsboende med cirka 60 lägenheter. Ett välbehövligt tillskott då behovet av seniorhyresrätter i Solna är stort. Boendeformen kombinerar ett självständigt, tryggt boende med centralt läge och närhet till service. 

Signalisten har som mål att bygga 1 000 nya hyresrätter till 2025. Med tidigare nyproduktion, konvertering av lokaler, Palsternackans cirka 80 lägenheter och Bollens cirka 210 lägenheter har vi kommit en lång bit på väg och gårdagens beslut innebär att vi även kan gå vidare med de planer vi har för Bagartorps Centrum och kv Torsken 2. Vår ambition är att ha en hög nyproduktionstakt i samarbete med Solna stad.

Utformning av ny bebyggelse kommer successivt att bearbetas i detaljplaneprocessen. Det innebär att de förslag som tagits fram kan förändras, både när det gäller bostäder och lokaler. Under samrådsskedet finns möjlighet att inkomma med synpunkter till Solna Stad.

Läs mer på solna.seBostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten mer än 3 900 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 55 anställda. Se mer information på www.signalisten.se.


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28