Signalistens planerade trygghetsboende Torsken 2 Fotograf/Källa: ÅWL arkitekter

Signalistens planerade trygghetsboende i Bergshamra kan nu ta ett steg närmare förverkligande. Igår den 29 augusti beslutade Solna stad att detaljplanen ska gå vidare till granskning.

Det planerade trygghetsboendet med cirka 60 lägenheter, kv Torsken 2, har omarbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådet, då två alternativa förslag presenterades.

Alternativet med den högre byggnaden har valts ut men har nu brutits upp i två separata byggnader för att öka ljusinsläpp och sikt. En gemensam bottenvåning kopplar samman de två byggnaderna och är tänkt att innehålla gemensamhetslokaler som till exempel bibliotek eller tvättstuga.

– Signalisten tar ännu ett steg vidare med sin nyproduktion och ambitionen att bidra med fler hyresrätter i Solna. Att vi nu delar upp byggnaden i två är till fördel inte minst för de som bor i området idag, säger Magnus Nilsson, (m), styrelseordförande i Signalisten.

Ytterligare omarbetningar som gjorts är bland annat att byggnaderna nu sänkts till 6-8 våningar. Gården har även ritats om till en mer sammanhängande grön yta.

Beslutet och hela planförslaget hos Solna stad.

Nya bilder och mer information om Torsken 2.

Kv Torsken blir Signalistens andra trygghetsboende, efter Palsternackan i Huvudsta som byggs just nu och blir klar under 2019.


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28