– Jag förutsätter att det inte är ny jultradition som SJ håller på att införa, säger Maria Johansson, ordförande i DHR - Förbundet utan rörelsehinder - med anledning av SJ:s tillfälliga stopp för användning av rullstolslyftar. Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden och Pelle Kölhed, ordförande i Personskadeförbundet RTP och ledamot i Handikappförbundens styrelse anser att det är upprörande och ett tydligt bevis på den systematiska utestängningen som finns av en viss grupp av resenärer. Både Maria Johansson och Stefan Käll, generalsekreterare på Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) instämmer i kritiken.Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden och Pelle Kölhed, ordförande i Personskadeförbundet RTP och ledamot i Handikappförbundens styrelse
anser att det är upprörande och ett tydligt bevis på den systematiska utestängningen som finns av en viss grupp av resenärer. Både Maria Johansson och Stefan Käll, generalsekreterare på Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) instämmer i kritiken.

Vad det handlar om är att SJ återigen gjort ett tillfälligt stopp för användning av samtliga rullstolslyftar på X2000. Rullstolslyftar måste användas för att en människa som använder rullstol ska kunna komma ombord på ett tåg. Stoppet grundar sig på att en fog lossnade på en lyft då en testbelastning gjordes fredagen den 4 december. Sammanlagt har SJ två lyftar i varje X2000 tåg, det vill säga 86 stycken. Laila Lindholm Berkhahn på SJ AB Affärsutveckling beklagar det inträffade, men ur säkerhetssynpunkt kan inte SJ göra annat än att förbjuda användningen av lyftarna tills man säkert vet att samtliga är kollade.

Inför julhelgen förra året var det ett annat konstruktionsfel som gjorde att lyftarna plockades bort. I somras när samtliga lyftar gicks igenom fann man inget att anmärka på. Det är ett olyckligt sammanträffande att det uppstår ett fel igen vid en tid när människor generellt reser som mest.

Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden som är ett samarbetsorgan för 43 handikapporganisationer, menar att SJ gör nog så gott de kan utifrån de förutsättningar som finns:

– Det egentliga problemet är dock strukturellt och det SJ nu gör är ytterligare en särlösning. Man har investerat i otillgängliga lösningar som är diskriminerande och utestänger en grupp människor vilket klart bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Tågtrafiken i Sverige är otillgänglig för människor som använder rullstol. Grundproblemet är att plattformarna på tågstationerna är för låga, säger Ingrid Burman. I andra europeiska länder, till exempel England, har man kommit betydligt längre vad det gäller tillgänglighet och tågtrafik. Där är det bara att rulla in direkt i tåget, utan lyfthjälp.

De flesta InterCity tåg fungerar inte särskilt bra för den som använder rullstol. Därför kan det innebära ett problem då SJ nu kommer boka om de resenärer som använder rullstol. Antalet platser är få, och man kan fråga sig om SJ verkligen kommer kunna ordna platser till de som vill göra sin julresa?

 

Kontakt:

Pelle Kölhed tfn: 070-518 04 97
ordförande Personskadeförbundet RTP  

Maria Johansson tfn: 070-508 80 29
 ordförande DHR – Förbundet utan rörelsehinder

Ingrid Burman tfn: 070-343 95 87
ordförande Handikappförbunden

 

 
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.sese

0708854265

Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23