Eva och Thomas Persson skrev den 4/4 2014 ett hyresavtal med Destination Kalmar AB om att driva den nya serveringsverksamheten på Kalmar Slott efter att om- och tillbyggnaden skulle stå klar.

Dessvärre drabbades Thomas Persson i samma veva av en allvarlig sjukdom. Då Thomas ännu inte tillfrisknat kan man i dagsläget inte åta sig ansvaret för driften av Kalmar Slotts restaurangverksamhet.

Destination Kalmar AB har under dessa omständigheter funnit en tillfällig lösning och skrivit ett avtal fram till den 31/12 2014 med krögaren Torbjörn Tjärnström.

Den dagliga driften ska dock som planerat bedrivas av krögarparet Charlotta och Tomas Begic som varit med i hela inledningsfasen. Besökare och middagsgäster kommer mötas av samma höga kvalitet som överenskommits från start och all verksamhet bedrivas som planerat.

För mer information
Eva Persson, Slottsrestaurangen Kalmar AB
Tel: 070-679 72 72

Åke Andersson, Destination Kalmar AB
Tel: 0480-45 34 01, 070-354 02 61

 Kalmar är inte bara en populär sommarstad. Här finns även ett modernt universitet, innovativa företag, massor av spännande evenemang och en historisk stadskärna i havsnära miljö.


Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93