Regionservice samarbetar med Dalslands folkhögskola för att öppna dörrar för unga utan jobb. En ny kurs i arbetsmarknadskunskap kombineras med praktik på Regionservices verksamheter i Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Satsningen deltar i det ESF-finansierade Vi-projektet, som riktar sig till unga utanför jobb och studier.

– Många förknippar arbete inom vården med att vara läkare, sjuksköterska eller undersköterska. Det krävs många fler yrken än så för att sjukhusens verksamhet ska fungera. Jobbspår Regionservice riktar sig till personer som vill testa att arbeta med service inom sjukvårdsmiljö, säger Angelica Vehmas, som ansvarar för kursen.

Under kursperioden kommer deltagarna att praktisera två dagar i veckan. Det finns ett antal möjliga yrkesroller att prova – allt från att transportera patienter mellan avdelningar till att arbeta med tekniskt underhåll av olika hjälpmedel. Resten av veckan tillbringas med arbetsmarknadsstudier, där fysiska träffar varvas med studier på distans.

– Arbetsmarknadskunskapen behandlar områden som är nyttiga att känna till för den som söker jobb, säger Angelica Vehmas. Vi tar bland annat upp vilka rättigheter och skyldigheter man har som anställd. Det finns även möjlighet till individuell anpassning efter deltagarnas behov och önskemål.
 

Kontaktperson:
Angelica Vehmas, kursansvarig

Telefon: 072-203 42 37
Mail: angelica.vehmas@vgregion.se
 

Om Dalslands folkhögskola
Dalslands folkhögskola finns i Färgelanda och Trollhättan. Huvudman är Västra Götalandsregionen, som också förvaltar fem andra folkhögskolor.

Om Vi-projektet:
Vi-projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska komma närmare arbetsmarknaden. 29 organisationer samverkar i projektet, som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden.
Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40