Logotyp ISF Fotograf/Källa: ISF

Att resa till och från arbetet med ersättning för arbetsresor i stället för att få sjukpenning kan göra att en sjukskriven person kan återgå tidigare eller helt undvika frånvaro från arbetet. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att ersättning för arbetsresor används i liten utsträckning och främst när den försäkrade själv begär det. Försäkringskassan borde därför utreda möjligheten i högre utsträckning.

ISF har granskat ärenden där arbetsresor beviljats och ärenden där arbetsresor potentiellt borde ha kunnat beviljas. Av granskningen framgår att Försäkringskassan borde ha utrett möjligheten till arbetsresor i ytterligare 16 procent av de aktuella ärendena. Utredningen ska visa om sjukdomen/skadan framför allt sätter ner förmågan att ta sig till och från arbetet. I ett sådant fall kan ersättning för arbetsresor innebära att personen kan arbeta trots sin sjukdom/skada.

– Att med hjälp av ersättning för arbetsresor kunna arbeta och undvika sjukskrivning är positivt för både individen, arbetsplatsen och samhället säger Berit Hamrén, projektledare för granskningen.

Granskningen visar att Försäkringskassans handläggning av personernas utlägg för arbetsresor är snabb och effektiv. Men ISF föreslår att regeringen ser över om Försäkringskassan kan ges möjlighet att upphandla taxiresor för att de försäkrade inte ska behöva ligga ute med pengar. Granskningen visar att de som använder arbetsresor har en högre medianinkomst än sjukskrivna generellt.

– Ersättning för arbetsresor ska underlätta för alla att kunna arbeta trots sjukdom eller skada, inte bara de med högre inkomster säger Berit Hamrén

Rapporttitel:

Arbetsresor i stället för sjukpenning – En granskning av Försäkringskassans utredning av merkostnader för arbetsresor i sjukpenningärenden. ISF Rapport 2017:17

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Berit Hamrén, projektledare för rapporten, tel. 08-58 00 15 28.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör,tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se

Läs den online här: 2017:17


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00