Från och med 1 januari 2021 kan kommunens sjuksköterskor i Öckerö vid behov utföra så kallade IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans) även nattetid. Insatserna görs inom ramen för nytt avtal med västra hälso- och sjukvårdsnämnden om Samverkande sjukvård.

Nämnden godkände vid sitt sammanträde 24 november avtalet för 2021 där IVPA-insatserna även nattetid ingår.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Öckerö kommun har haft avtal om Samverkande sjukvård sedan december 2018. I Samverkande sjukvård ingår förutom den kommunala hemsjukvården, primärvården, 1177 Vårdguiden och ambulanssjukvården.

Avtalet innebär att kommunens sjuksköterskor kan göra insatser hos kommuninvånare även om dessa inte är inskrivna i hemsjukvården. Uppdrag kan ges av 1177 Vårdguiden, ambulanssjukvården, vårdcentral eller hemtjänst. Omvänt kan kommunens sjuksköterskor få hjälp av ambulanssjukvården med bedömning och åtgärd i hemmet.

Samverkande sjukvård gäller dygnet runt veckans alla dagar med undantag för uppdragsformen IVPA som i nuläget gäller kl. 8-00-22-00 alla dagar i veckan. I kommunen finns nu förutsättningar för att kunna utföra IVPA-uppdrag även nattetid och avtalet utökas därmed från och med 1 januari till att gälla dygnets alla timmar även för IVPA-uppdrag.

Syftet med Samverkande sjukvård är att förbättra och utveckla samverkan i den nära vården för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet till vård. Tillgängliga resurser i ett geografiskt område ska användas på bästa sätt så att invånarna vid sjukdom och skada om möjligt kan få hjälp på hemmaplan.


Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Gunilla Lindell (KD) 1 vice ordf, gunilla.lindell@kristdemokraterna.se,  0707-87 16 93

Tomas Angervik (S), 2 vice ordf, tomas.angervik@vgregion.se, 0730-78 51 59

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder invånarna i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.


Taggar

HSNV

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se