Några dagar före söndagens viktiga EU-val möttes företrädare för de åtta riksdagspartierna i en debatt om avfallspolitik på europeisk och nationell nivå. Debatten var arrangerad av Avfall Sverige och hölls på årsmötet i Borås.

Hur mycket ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken, undrade moderatorn Folke Rydén. Den allmänna uppfattningen bland debattdeltagarna var att EU kan sätta upp mål men hur avfallshanteringen sedan ska utformas bör vara upp till respektive land. EU:s mål kan fungera som motor för de länder som behöver en knuff för att sätta igång med att modernisera och miljöanpassa sin avfallshantering.

– De två översta stegen i avfallshierarkin är grunden för att vi ska lyckas, sa Carl Schlyter, miljöpartisten som har suttit i EU-parlamentet i tio år men nu kandiderar till riksdagen.

– Men det finns en konflikt i att låta EU sätta upp mål för avfallsmängden och lämna över till kommunerna hur det ska skötas. Den inre marknaden kan krossa ambitionerna, sa han.

Debatten kom också in på ansvarsfrågan inom svensk avfallshantering. Någon kretsloppsproposition är inte aktuell och arbetsgruppen inom regeringskansliet som ska försöka lösa frågan, hinner troligen inte lämna något förslag före sommaren som utlovat. Debattörerna var inte överens om kommunerna ska ha ansvaret för insamlingen, eller om det ska finnas kvar hos producenterna.

– Vi vill ge ansvaret till kommunerna. Vi är redo, vi står på startlinjen och ni är kvar i omklädningsrummet, sa socialdemokraten Jytte Guteland, som nu ställer upp i EU-valet för försa gången.

Centerpartisten Roger Tiefensee illustrerade regeringens svårighet att sätta ned foten och ta beslut i ansvarsfrågan:

– Jag säger inte att det är fel med att kommunerna får ansvaret men vi behöver ha en mer generell hållning. Fortsätta som nu är inget alternativ, sa han.

Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, som agerande "side-kick" i debatten underströk behovet av en tydlig ansvarsfördelning och trovärdig uppföljning baserat på jämförbara uppgifter:

– För att kunna sätta upp ambitiösa mål och visioner krävs också riktiga definitioner, och som alla använder.

För mer information, kontakta

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, weine.wiqvist@avfallsverige.se, 0708-93 15 99

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige acg@avfallsverige.se, 070-662 61 28 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20