Inbjudan till seminarium den 7 maj klockan 13 – 17

 -      Är det sjukvården eller lagen som hindrar organdonationer?

-      Ska man betala för att kunna transplantera fler njurar?

Trots att en majoritet av befolkningen är positivt inställd till att donera sina organ efter döden har antalet organdonationer minskat under de två senaste åren. Svårt sjuka avlider och njursjuka får gå länge i dialys innan de blir transplanterade. Det är få åtgärder som genomförts i Sverige under de senaste åren i syfte att öka antalet organdonationer.

Njurförbundet arrangerar ett seminarium lördagen den 7 maj kl. 13 – 17 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7 i Stockholm som ska behandla det sjunkande antalet organdonationer i Sverige och vilka åtgärder som krävs för att förändra utvecklingen.

Medverkande är:

Docent Bengt Åke Henriksson, donationsansvarig läkare i Västra Götalandsregionen samt  sakkunnig vid Socialstyrelsen i frågor om intensivvård.

Docent Annika Tibell, verksamhetschef för transplantationskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset samt ordförande i Svensk Transplantationsförening.

Daniel Brattgård, sakkunnig i etik, ledamot i Statens Medicinsk-Etiska Råd samt sjukhuspräst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Avdelningschef Anders Printz, jurist vid Socialstyrelsen.

Håkan Hedman, Förbundsordförande Njurförbundet samt ordförande i Livet som Gåva.

Välkommen att lyssna på föredragen vid seminariet. I samband med pausen kl. 14,30 – 15,00 finns det möjligheter att ställa frågor till de medverkande och övriga deltagare.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, telefon 070 – 718 16 70.

www.njurforbundet.seNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401