Omslag Människa och kristen idag, Skapelseteologiska perspektiv på samtiden Fotograf/Källa: Omslag Anna Larsson

I boken Människa och kristen idag gör författarna en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är att sätta arvet från teologer som Wingren, Aulén, Grundtvig och Lögstrup i dialog med samtidens brännande frågor.

De 11 medverkande författarna bidrar med en konstruktiv teologisk reflektion över sådant som klimat, eskatologi, kyrkosyn, antropologi, digitalisering, kristen växt, tro och politik och profetisk predikan. Alla avsnitt utgår ifrån ett skapelseorienterat synsätt på teologin som fokuserar på det som är gemensamt för alla människor och livet i skapelsen.

–En tanke vi har haft med den här boken är att bidra till det pastorala arbetet med teologiska resurser för att tala om erfarenheter och utmaningar i vår tid. En allt djupare polarisering och inte minst pandemin, väcker frågor som den här teologiska traditionen har goda resurser för att svara på, säger Frida Mannerfelt en av bokens två redaktörer.

En sådan aktuell fråga är människosyn. I en tid som präglas av polarisering, med urspårade presidentval och ökande extremism blir teologiska perspektiv som söker det gemensamma och överskridande mycket viktiga. Den människosyn som finns i luthersk skapelseteologi, den universella antropologin, har ju också blivit synlig i samband med pandemin. Viruset har gett en påminnelse om allt som vi människor ändå delar: sårbarhet och rädsla för döden, men också den inre drivkraft som handlar om att visa omsorg om andra.

 

–Vi ser också en längtan och ett behov, hos såväl studenter som prästkollegor, att få fördjupade kunskaper om den teologi som präglat Svenska kyrkan och som många känner sig hemma i. Men boken ger inte bara kunskaper om bakgrunden till luthersk skapelseteologi, utan också nya och fräscha ingångar till hur man kan tänka om det praktiska arbetet med exempelvis predikan och psalmboken, säger Johanna Gustafsson Lundberg, den andra av bokens två redaktörer.

Människa och kristen idag, Skapelseteologiska perspektiv på samtiden är sammanställd av Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet och Frida Mannerfelt, doktorand i praktisk teologi vid Enskilda högskolan i Stockholm och ingår i Svenska kyrkans forskningsserie.

 

Produktinformation

Titel: Människa och kristen idag, Skapelseteologiska perspektiv på samtiden

Redaktörer: Frida Mannerfelt, Johanna Gustafsson Lundberg

Förlag: Verbum AB

Omslag: Anna Larsson

ISBN: 978-91-526-3850-7

Pris från: 269 kr/st

Utgiven

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28