Akviferlager är ett effektivt sätt att utvinna energi. I illustrationen syns ett exempel på akviferlager med två brunnar. Det röd området visar varmpolen och det blå kallpolen. Fotograf/Källa: Geotec 2012

Efter ett beslut i Fastighetsnämnden har Västfastigheter fått i uppdrag att genomföra en energiinvestering på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Genom att installera en geoenergianläggning som förnyelsebar energikälla kommer sjukhusets behov av köpt energi minska avsevärt.

På Skaraborgs Sjukhus i Skövde genomför Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter just nu ett omfattande om- och tillbyggnadsprojekt för att modernisera sjukhusets lokaler. Projektet omfattar även stora satsningar på energieffektivisering. De nya lokalerna kommer i och med nämndens beslut att anpassas tekniskt för ett helt nytt sätt att försörja fastigheten med värme och kyla via en så kallad geoenergianläggning. Den kan använda grundvattenmagasin för att säsongslagra energi.

Genom att kombinera en storskalig satsning på solenergi med energilager i marken, där energin från solen driver geoenergianläggningen, blir det möjligt att avsevärt minska energianvändningen på Skaraborgs Sjukhus.

- Geoenergianläggningen har potential att resultera i en mycket stor energibesparing. Sjukhusets behov av köpt energi beräknas minska med cirka 7 000 000 kWh vilket kan jämföras med energianvändningen för drygt 350 normalårsvillor, säger fastighetsnämndens ordförande Susanna Cassberg (M).

Investeringen som beräknas uppgå till 49 miljoner följer den framtagna energistrategiplanen med syfte att skapa ett modernt sjukhus som ska möta de framtida utmaningarna när det gäller energieffektivitet och klimatanpassningar. Arbetet med att färdigställa anläggningen påbörjas i maj 2021.

- Satsningen kommer att ge avtryck inte bara i Skövde utan också för regionens energiarbete som helhet, säger fastighetsnämndens ordförande Susanna Cassberg (M).

Fakta geoenergianläggning

I en geoenergianläggning säsongslagras kyla och värme i ett naturligt grundvattenmagasin som kallas akvifer. Under sommaren används kylan samtidigt som akviferlagret laddas med värme. Den lagrade värmeenergin kan sedan tas upp och användas under uppvärmningssäsongen.

För att kunna använda energin som är lagrad i marken används grundvatten som värmeväxlande medium och som transportör av energin. Via vanliga borrade brunnar pumpas grundvatten från akviferen till en energianläggning där energin i form av värme eller kyla förs över till användaren via värmeväxlare.

Kontakt för frågor av teknisk karaktär:
Hans Kardell
Teknisk förvaltare, Västfastigheter
Hans.kardell@vgregion.se
Tel: 0703 43 19 40

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145