Kraven ökar hela tiden på svensk avfallshantering. Och det är bra. Redan idag återvinns 95 procent av hushållens avfall. Det blir t ex till fjärrvärme och el, biogas eller nya produkter genom materialåtervinning. Men återvinningen ska öka ännu mer och vi måste därför lägga mer resurser på källsortering.

I den nyligen publicerade årliga avgiftsundersökningen Nils Holgersson-rapporten säger man att avfallskostnaden ”ökat dramatiskt" på ett år, eller med 13 procent. Det kan verka mycket, men är ganska lite i kronor och ören eftersom avfallskostnaden endast utgör några procent av den samlade driftkostnaden för ett hushåll.

Det finns förklaringar till avgiftsökningen:
1. skärpta miljökrav och miljöambitioner med mer källsortering av elavfall, matavfall etc. Men högre miljökvalitet betingar ett högre pris.

2. den skatt på förbränning av hushållsavfall som riksdagen beslutade om i fjol. En skatt som i slutändan drabbar hushållen.

- I Sverige har vi en mycket bra och prisvärd sophantering jämfört med de flesta andra länder, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Hushållen och samhället får mycket för pengarna. De får en miljöriktig och långsiktigt hållbar avfallshantering, till nytta för människor och miljö. Genom att återvinna vårt avfall sparar vi energi och jordens naturliga resurser.

För mer information kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. mobil 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, mobil 070-662 61 28
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20