Skogsbranschen är en framtidsbransch. För att skogsbranschen ska bli modern krävs ifrågasättande av normer. Jämställdhet är en av branschens viktigaste framtidsfrågor.

På tisdag den 23 oktober fokuserar SkogsNolia på jämställdhet, värdegrunder och värderingar och visar konkreta exempel på hur skogsbranschen kan utvecklas.

Jesper Fundberg inleder dagen med en föreläsning som fått titeln Männen i skogen - en föreläsning om maskulinitet, makt och ledarskap.

Marie Gustafsson, chef för IKEA i Umeå visar sambandet mellan värdegrund och framgångar i affärer, tillsammans med Torbjörn Forsberg från samma företag.

Tomas Gunnarsson, som går under namnet Genusfotografen, visar hur bilder formar vår uppfattning av omvärlden. Om vi ser en viss typ av bild tillräckligt många gånger befästs det som en sanning, vilket bidrar till stereotyper som osynliggör andra möjligheter.

Dagen innehåller också workshops och presentationer av goda exempel.

Konferensen arrangeras av Skogslänet - en ideplattform för samarbete där offentliga och privata aktörer tillsammans arbetar med att vidareutveckla Västerbottens näringsliv med skogen som bas och samtidigt ge fler kunskap om vilken resurs våra skogar är. Skogslänet administreras av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tillsammans med skogsföretag och branschorganisationer.

Media hälsas välkomna!

Komplett program bifogas (pdf)

Dag: tisdag den 23 oktober
Tid: 9.00-16.15
Plats: Stora Nolia, Umeå

För mer information kontakta:
Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41