Bild från Hearingen om dyslexi 2015. På bild: Prins Carl Philip och Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundets ordförande. Fotograf/Källa: Dyslexiförbundet, Eva Hedberg

– Situationen i skolan måste bli bättre för elever med dyslexi. Många elever får inte det stöd de behöver och har rätt till. För dyslektiker är skolan ett lotteri!

Det säger Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundets ordförande i samband med att Dyslexiförbundets beskyddare Prins Carl Philip inleder en hearing om dyslexi i Stockholm.

– Om du har tur får du en lärare som upptäcker din dyslexi tidigt. Om du har tur sätter skolan in anpassningar och särskilt stöd. Om du har otur, får du ingen hjälp alls under hela din skoltid. Då blir dyslexin ett handikapp, men med rätt stöd och hjälpmedel, till exempel uppläsningsprogram och en röststyrd dator, kan du gå hur långt som helst. Därför behöver kunskapen om läs- och skrivsvårigheter öka bland landets lärare, säger Bengt-Erik Johansson.

På hearingen samlas berörda beslutsfattare för att diskutera elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd. I panelen finns skolminister Gustav Fridolin, Skolverket, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Elevråd (SVEA) samt Sveriges Skolledarförbund. Dyslexiförbundets förhoppning är att vi tillsammans ska kunna förbättra situationen i skolan för elever med dyslexi.

Dyslexiförbundets förslag till åtgärder:

  1. Lärarhögskolans grundutbildning ska innehålla en god grund om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Nya lärare ska veta hur man upptäcker dessa elever och vad skolan ska göra genom stöd, anpasslingar och hjälpmedel.
  2. Alla lärare och rektorer behöver vidareutbildning om dyslexi.
  3. Lärare ska ha kunskap om hur eleverna kan använda sina hjälpmedel samt hjälpa eleverna att komma i gång med dem så tidigt som möjligt. Det ska vara en naturlig del av skoldagen.
  4. Elever med läs- och skrivsvårigheter ska självklart få använda sina hjälpmedel på alla prov – även de nationella proven.
  5. Elever behöver få rätt att använda sina hjälpmedel hemma i läxarbetet.
  6. Mobiltelefoner innehåller många användbara appar. Förbjud dem inte, om eleverna inte har andra hjälpmedel.
  7. Skolans ekonomi får inte styra om elever ska få den hjälp de behöver.

Mer om målgruppen finns här: https://www.dyslexi.org/forbundet/malgruppsundersokning

Hearingen arrangeras av Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn.

Kontaktuppgifter:
Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet, 070-238 63 20
Bengt-erik.johansson@dyslexi.org

Inger Rålenius, rådgivare på Dyslexiförbundet, 073-415 77 88
Inger.rålenius@dyslexi.org

Presskontakt: Ylva Bjelle, redaktör Läs&Skriv, 070-407 39 89
Ylva.bjelle@dyslexi.org
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

+46 73 725 69 19